Seznam nabízených akreditovaných studijních programů a oborů

Vysvětlivky k tabulkám:
 
STUDPROG - Kód studijního programu
B - bakalářský studijní program,
N - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program,
P - doktorský studijní program.
 
AKVO– Kód studijního oboru
 
Forma studia
P – prezenční forma studia,
D – distanční forma studia,
K – kombinovaná forma studia;
 
Standardní doba studia
v akademických rocích
 
Pozn.: Vhodnost studijního oboru pro dané zdravotní postižení je doporučeno konzultovat se studijním oddělením jednotlivých fakult.
 

Dopravní fakulta Jana Pernera

 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Název studijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Možné
pro
B3607
Stavební
inženýrství
3607R002
Dopravní stavitelství
B
P,K
4
**)       
 
B3709
 
Dopravní technologie
a spoje
1802R021
Aplikovaná informatika v dopravě
B
P
3
**)
Applied Informatics in Transport
B
P
3
**)
3708R043
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
B
P, K
3
3707R008
Management elektronických komunikací a poštovních služeb
B
P, K
3

***)

3708R003
Dopravní management, marketing a logistika
B
P, K
3
***)
3708R005
Dopravní prostředky
B
P, K
3
****)
Transport Means
B
P, K
3
****)
3708R025
Technologie a řízení dopravy
B
P, K
3
 
N3607
Stavební
inženýrství
3607T002
Dopravní stavitelství
N
P,K
1,5
*)
 
N3708
 
Dopravní inženýrství
a spoje
1802T021
Aplikovaná informatika v dopravě
N
P, K
2
Applied Informatics in Transport
N
P, K
2
3708T043
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
N
P, K
2
3708T003
Dopravní management, marketing a logistika
N
P, K
2

***)
3708T005
Dopravní prostředky
N
P, K
2
****)
Transport Means
N
P,K
2
****)
3708T025
Technologie a řízení dopravy
N
P, K
2
3708T032
Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury
N
P, K
2
 
 
 
P3710
 
Technika a technologie v dopravě
a spojích
3706V005
Dopravní prostředky a infrastruktura
P
P,K
3
****)
Transport Means and Infrastructure
P
P,K
3
****)
3708V024
Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
P
P,K
3
****)
Technology and Managementin Transportand Telecommunications
P
P,K
3
****)
 
 
*)         pro studenty s lehčí formou pohybového postižení
**)       pro studenty bez postižení horních končetin
***)     pro studenty s lehčími vadami zraku (nevhodný pro nevidomé)
****)    pro studenty s lehčí formou pohybového, zrakového i sluchového postižení


Fakulta ekonomicko-správní

 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Názevstudijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Možnépro
 
B6202
 
Hospodářská politika a správa
6202R055
Veřejná ekonomika a správa
B
P, K
3
 
B6208
 
Ekonomikaa management
6208R126
Management podniku
B
P, K
3
6208R146
Ekonomika a provoz podniku
B
P, K
3
6208R147
Management ochrany podniku a společnosti
B
P, K
3
 
B6209
 
Systémovéinženýrstvía informatika
6209R019
Informatika ve veřejné správě
B
P, K
3
6209R028
Regionální a informační management
B
P, K
3
Regional and Information Management
B
P
3
6209R029
Informační a bezpečnostní systémy
B
P, K
3
6209R035
Management finančních rizik
B
P
3
 
 
N6202
 
Hospodářskápolitikaa správa
6202T040
Regionální rozvoj
N
P
2
 
6202T070
Ekonomika veřejného sektoru
N
P,K
2
N6208
Ekonomika a management
6208T009
Ekonomika a management podniku
N
P, K
2
 
N6209
 
Systémové inženýrství a informatika
6209T019
Informatika ve veřejné správě
N
P, K
2
6209T028
Regionální a informační management
N
P, K
2
Regional and Information Management
N
P
2
6209T030
Pojistné inženýrství
N
P
2
 
P6202
Hospodářská politika a správa
6202V073
Regionální a veřejná ekonomie
P
P, K
3
 
Regional and Public Economics
P
P, K
3
P6208
Ekonomikaa management
6208V037
Management
P
P,K
3
 
P6209
 
Systémové inženýrství a informatika
6209V019
Informatika ve veřejné správě
P
P, K
3
Informatics within Public Administration     
P
P, K
3
P1802
Aplikovaná informatika
1802V001
Aplikovaná informatika
P
P, K
3
Pozn.:Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 
STUD
PROG
Názevstudijního
programu
AKVO
Názevstudijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Možnépro
B2612
Elektrotechnika a informatika             
2612R060
Komunikační a mikroprocesorová technika
B
P
3
3902R046
Řízení procesů
B
P
3
 
B2646
Informační technologie
1802R007
Informační technologie
B
P
3
 
N2612
Elektrotechnika a informatika
2612T064
Komunikační a řídicí technologie
N
P
2
Řízení procesů
N
P
2
N2646
Informační technologie
1802T007
Informační technologie
N
P
2
 
P2612
Elektrotechnika a informatika
2612V070
Informační, komunikační a řídicí technologie
P
P,K
4
P2612
Electrical Engineeringand Informatics
2612V070
Information,Communication and Control Technologies
P
P,K
4
 
 

Fakulta filozofická

 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Názevstudijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Možné
pro
 
B6101
 
Filozofie
6101R004
Filozofie
B
P
3
6101R014
Religionistika
B
P
3
B6107
 Humanitnístudia
6101R003
Humanitní studia
B
P
3
B6703
Sociologie
6703R003
Sociální antropologie
B
P
3
 
B7105
 
Historické vědy
7105R021
Historie (dvouoborové)
B
P
3
7105R035
Kulturní dějiny
B
P
3
7105R051
Historicko-literární studia
B
P
3
7105R053
Spisová a archivní služba
B
P
3
 
7105R065
Ochrana hmotných památek(dvouoborové)
B
P
3
 
 
B7310
 
Filologie
7310R190
Německý jazyk pro hospodářskou praxi
B
P
3
7310R255
Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové)
B
P
3
7310R334
Anglický jazyk pro odbornou praxi
B
P
3
 
B7507
Specializace v pedagogice
7507R062
Anglický jazyk - specializace v pedagogice
B
P
3
English for Education
B
P
3
 
 
N6101
 
Filozofie
6101T004
Filozofie
N
P
2
6101T014
Religionistika
N
P
2
N6703
Sociologie
6703T003
Sociální antropologie
N
P
2
N7105
Historické vědy
7105T035
Kulturní dějiny                                             
N
P
2
N7503
Učitelství prozákladní školy
7503T006
Učitelství anglického jazyka
N
P
2
 
English Language Teacher Education
N
P
2
 
N7507
Specializace v pedagogice
7507T086
Resocializační pedagogika
N
P
2
N7503
Učitelsktví pro základní školy
7503T006
Učitelství anglického jazyka
N
P
2
 
 
P6101
Filozofie
6101V004
Filozofie
P
P,K
3
Philosophy
P
P, K
3
6101V014
Religionistika
P
P,K
3
P7105
Historické vědy
7105V021
Historie
P
P, K
3
History
P
P, K
3
Pozn.:Jde o otevřenost ze strany náplně studia daných oborů, nikoli technické podmínky, protože budova G není bezbariérová.
 

Fakulta chemicko-technologická

 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Názevstudijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Možné
pro
B2802
Chemie a technická chemie
2802R011
Chemie a technická chemie
B
P
3
 
 
B2807
Chemické a procesní inženýrství
2807R015
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
B
P
3
 
1604R007
Ochrana životního prostředí
B
P
3
 
 
B2829
 
Anorganické a polymerní materiály
2808R023
Anorganické materiály
B
P
3
 
2808R024
Polymerní materiály a kompozity
B
P
3
 
B2830
Farmakochemie a medicinální materiály
2801R021
Farmakochemie a medicinální materiály
B
P
3
 
B2831
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
2808R025
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
B
P
3
 
B2901
Chemie a technologie potravin
2901R003
Hodnocení a analýza potravin
B
P
3
 
B3441
Polygrafie
3441R001
Polygrafie
B
P
3
 
B3912
Speciální chemicko-biologické obory
3901R017
Klinická biologie a chemie
B
P
3
 
5345R020
Zdravotní laborant
B
P
3
 
 
 
N1407
 
Chemie
1401T001
Anorganická a bioanorganická chemie
N
P
2
 
1402T001
Organická chemie
N
P
2
 
1403T001
Analytická chemie
N
P
2
 
2802T010
Technická fyzikální chemie
N
P
2
 
 
N2807
 
Chemické a procesní inženýrství
1604T007
Ochrana životního prostředí
N
P
2
 
2807T004
Chemické inženýrství
N
P
2
 
2807T015
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
N
P
2
 
 
N2808
 
Chemie a technologie materiálů
2801T001
Anorganická technologie
N
P
2
 
2801T007
Technologie organických specialit
N
P
2
 
2801T009
Technologie výroby a zpracování polymerů
N
P
2
 
2801T010
Teorie a technologie výbušin
N
P
2
 
2806T003
Vlákna a textilní chemie
N
P
2
 
2808T015
Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů
N
P
2
 
2808T022
Organické povlaky a nátěrové hmoty
N
P
2
 
3911T011
Materiálové inženýrství
N
P
2
 
N2901
Chemie a technologie potravin
2901T003
Hodnocení a analýza potravin
N
P
2
 
N3441
Polygrafie
3441T001
Polygrafie
N
P
2
 
N3912
Speciální chemicko-biologické obory
3901T001
Analýza biologických materiálů
N
P
2
 
1406T011
Bioanalytik
N
P
2
 
 
 
P1418
 
Anorganická chemie (čtyřleté)
1401V002
Anorganická chemie
P
P,K
4
 
Inorganic Chemistry
P
P,K
4
 
 
P1419
 
Analytická chemie (čtyřleté)
1403V001
Analytická chemie
P
P,K
4
 
Analytical Chemistry
P
P,K
4
 
 
P1420
 
Fyzikální chemie (čtyřleté)
1404V001
Fyzikální chemie
P
P,K
4
 
Physical chemistry
P
P,K
4
 
 
P1421
 
Organická chemie (čtyřleté)
1402V001
Organická chemie
P
P,K
4
 
Organic Chemistry
P
P,K
4
 
 
P2832
 
Chemie a chemické technologie (čtyřleté)
2801V001
Anorganická technologie
P
P,K
4
 
Inorganic Technology
P
P,K
4
 
 
P2833
 
Chemie a technologie materiálů (čtyřleté)
2808V003
Chemie a technologie anorganických materiálů
P
P,K
4
 
Chemistry and Technologyof  Inorganic Materials
P
P,K
4
 
2808V027
Povrchové inženýrství
P
P,K
4
 
Surface Engineering
P
P,K
4
 
 
P2837
 
Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté)
2807V004
Chemické inženýrství
P
P,K
4
 
Chemical Engineering
P
P,K
4
 
3904V005
Environmentální inženýrství
P
P,K
4
 
Environmental Engineering
P
P,K
4
 
Pozn.:Při přijímání studentů se vyžaduje potvrzení od lékaře o alespoň "dobrém" zdravotním stavu uchazeče.
 

Fakulta restaurování

 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Názevstudijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Možné
pro
 
B8206
 
Výtvarná umění
8206R048
Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů
B
P
4
 
8206R049
Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita
B
P
4
 
8206R050
Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů
B
P
4
 
8206R103
Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech
B
P
4
 
 
 
N8206
 
Výtvarná
umění
8206T120
Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
N
P
2
 
8206T131
Restaurování a konzervace děl písemné kultury
N
P
2
 
Pozn.: Pokud je neslyšící jinak zcela v pořádku, mohl by studovat všechny obory, ovšem za předpokladu stálé přítomnosti tlumočníka do znakové řeči, což fakulta naprosto není schopna zajistit.
 

Fakulta zdravotnických studií

 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Názevstudijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Možné pro
B5341
 Ošetřovatelství
5341R009
Všeobecná sestra
B
P,K
3
 
B5345
Specializace ve zdravotnictví
5345R021
Zdravotnický záchranář
B
P
3
 
5345R010
Radiologický asistent
B
P
3
 
B5349
Porodní asistence
5341R007
Porodní asistentka
B
P
3
         
B5350
Zdravotně sociální péče
5345R031
Zdravotně-sociální pracovník
B
P
3
 *)**)***)
 
N5341
 Ošetřovatelství
5341T014
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
N
P
2
 
5341T016
Ošetřovatelská péče v interních oborech
N
P
2
 
N5345
Specializace ve zdravotnictví
5345T035
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
N
P
2
 
 
P5341
Ošetřovatelství
 
 
P
P,K
3
 
*)      pro studenty s lehčí formou tělesného postižení
**)     pro studenty s lehkou nedoslýchavostí a s poruchami/vadami, které jsou korigovány naslouchadlem nebo kochleárním implantátem
***)   pro studenty s lehkými a středními poruchami/vadami zraku