Uchazeči o studium Média a veřejnost Odborná komunita

Aktuality

další aktuality

Akce

  • 14.11.–24.1. Výstava - Radka a Vlastimil Vodákovi - tapiserie, textilní objekty a kresby akce.html?id=/UPa/akce/rpvv/vystava-vodakovi.html /UPa/akce/rpvv/vystava-vodakovi.html Galerie Univerzity Pardubice, Univerzitní knihovna Univerzita Pardubice kultura,UPA Ing. Valerie Wágnerová 466 036 555
  • 14.1. Den otevřených dveří na FChT akce.html?id=/FChT/akce/dod14.html /FChT/akce/dod14.html posluchárna C1, FChT Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ostatni,FCHT,UPA,/UPA/AKCE/RPVV/ Ing. Iva Ulbrichová, CSc.
  • 16.1. Den otevřených dveří http://www.upce.cz/dfjp/studium/den-otev-dveri/den-otevdver-2014.pdf /DFJP/akce/den-otev-dver-015.html univerzitní aula A1 Dopravní fakulta Jana Pernera ostatni,DFJP,UPA,/UPA/AKCE/RPVV/ Ing. Andrea Hemžská, Ph.D. 466 036 096
  • 19.1. Den otevřených dveří na Fakultě ekonomicko-správní http://www.upce.cz/fes/pro-uchazece/den-dveri.html /FES/akce/akce-studium/dod-2015.html Aula Univerzity Pardubice IPC FES přednáška,FES,UPA,/UPA/AKCE/RPVV/ Ivana Veselá 466036454
  • 6.2. Den otevřených dveří na FEI http://www.upce.cz/fei/studium/dod2014.html /FEI/akce/dod2014.html Budova FEI, nám. Čs. legií 565, Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ostatni,FEI,UPA,/UPA/AKCE/RPVV/ Kristýna Burešová
další akce