Mikrovlákna oxidu křemičitého

Vlákna amorfního oxidu křemičitého jako materiál pro sorpci, separaci, katalýzu a součást baterií

Vlákna oxidu křemičitého (SiO2) představují speciální funkční materiál s jedinečnými vlastnostmi. Materiál je vyráběn technologií odstředivého zvlákňování, která umožňuje vyrábět vlákna o průměru  800-1500 nm.  Vlákna SiO2 mají velkou chemickou a tepelnou odolnost, vysoký měrný povrch (800 m2/g) a vykazují mezoporézní vlastnosti. SiO2 vlákna jsou díky těmto vlastnostem schopna adsorbovat výrazně více vody než komerčně dostupný silikagel stejného mezoporézního charakteru. Hlavními výhodami tohoto materiálu jsou vysoký měrný povrch a vynikající chemická a mechanická stabilita.

  • Komercializováno společnosti PARDAM NANO4FIBERS s.r.o.

Více informací je k dispozici v technologickém listu:

true