Laktyl laktáty jako biodegradovatelné suroviny s dalšími přidanými vlastnostmi pro různé aplikace

Způsob přípravy laktyl laktátů ze surovin pocházejících z obnovitelných zdrojů metal- a solvent-free postupy, díky kterému nedochází ke kontaminaci syntetizovaných sloučenin nežádoucími abiogenními kontaminanty a vede ke snížení ekonomických nákladů.

  • Podpořeno projektem TG02010058 (TA ČR, program GAMA, 1. výzva)

(Photo by Kumiko SHIMIZU on Unsplash)

Více informací je k dispozici v technologickém listu:

false