Antimikrobiální a antivirové koloranty

Technologie reaguje na problematiku soucasné pandemie a s tím související nutnou ochranu proti šírení ruzných viru a mikroorganismu.

  • Podpořeno projektem TP01010012 (TA ČR, program GAMA2, 2. výzva)

Více informací je k dispozici v technologickém listu:

false