Bezsilikátový stabilizátor peroxidu vodíku

Technologie výroby nového, velmi účinného stabilizátoru peroxidu vodíku na bázi hořečnatého komplexu derivátu kyseliny asparagové do bělících lázní celulózových materiálů (např. surová bavlna, len, dřevní celulóza), nezatěžující životní prostředí. 

(Photo by Dan Burton on Unsplash)

  • Podpořeno projektem TP01010012 (TA ČR, program GAMA2, 1. výzva)
  • Komercializováno prostřednictvím nevýhradní licence společnosti CHEMOTEX Děčín a.s.

Více informací je k dispozici v technologickém listu:

false