Screening rakoviny slinivky

Screening rakoviny slinivky na základě analýzy lipidů s využitím hmotnostní spektrometrie

  • Podpořeno projektem TP01010012 (TA ČR, program GAMA2, 1. výzva)
  • Komercializováno společnostmi Fons JK Group a.s. a Lipidica a.s. 

Analýza dysregulace lipidů z neinvazivně shromážděných vzorků od pacientů s rakovinou slinivky břišní a zdravých dobrovolníků pomocí hmotnostní spektrometrie (MS) umožňuje sestavit statistické modely, které je poté možno využít k určení míry pravděpodobnosti výskytu tohoto druhu rakoviny u potenciálně rizikových skupin obyvatelstva. Metodika je založena na přesném provedení série kroků, mezi které patří především sběr, skladování, transport a zpracování vzorků a následná analytická kvalitativní a kvantitativní analýza na bázi hmotnostní spektrometrie, na kterou navazuje vícerozměrná statistická analýza získaných absolutních kvantitativních dat. Citlivost a specifičnost dosažená tímto postupem je velmi vysoká, obvykle až 95-100%. Tuto metodu lze použít pro screening celé populace i skupin obyvatelstva vybraných na základě rizikových faktorů, jako je věk, pohlaví, index tělesné hmotnosti, genetické predispozice, rizikové chování, atd.

 

Více informací je k dispozici v technologickém listu:

true