Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

laptop-3196481_1920_145775.jpg

Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) je zastřešujícím pracovištěm, které na Univerzitě Pardubice podporuje a rozvíjí oblast přenosu poznatků a technologií do praxe a aktivně vyhledává příležitosti ke spolupráci s podniky.

Aktivity CTTZ


Komercializace výsledků vědy a výzkumu

Správa duševního vlastnictví

Podpora aktivit proof-of-concept

Vzdělávání v oblasti transferu technologií

Jsme členi národní platformy Transfera.cz, která hájí zájmy transferové komunity v České republice s cílem posilovat a rozvíjet činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí.

CTTZ v číslech (od r. 2015)


udělené patenty

50+ (včetně zahraničních)

zapsané užitné vzory

57+

příjmy z komercializace

~ 5 milionů Kč

(mimo smluvní výzkum/analýzy)

příjmy z projektů

 ~ 100 milionů Kč

Co o nás říkají

Díky spolupráci s Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice jsme stále ve hře o nejvýznamnějšího producenta prostaglandinových API na světe.
Cayman Pharma s.r.o.
PharmDr. Jan Pavlík, Ph.D.
pavlik_1.jpg
Díky otevřené a velmi přátelské spolupráci s týmem Doc. Tomáše Weidlicha se nám podařilo realizovat několik výzkumných i komerčně zaměřených projektů, v jejichž průběhu došlo k překlopení patentovaných výsledků a dalších know-how z podoby základního výzkumu do podoby praktické aplikace a její využití v komerční sféře. Současně s touto činností vzniklo i několik publikačních výsledků a námětů pro další výzkumně-aplikační činnosti. Věříme, že ve vzájemné spolupráci s Univerzitou Pardubice budeme pokračovat i do budoucna a díky CTTZ budeme schopni i nadále převádět výsledky základního výzkumu do podoby praktických aplikací s vysokou mírou inovace pro komerční využití.
GEOtest, a.s.
Ing. Petr Lacina, Ph.D.
lacina2.jpg
Tým pana doktora Jana Macáka je vždy otevřen novým výzvám a snaží se zaměřit vývoj především na projekty s komerčním potenciálem, což přesně odpovídá i naší filosofii. Díky rychlosti, flexibilitě a schopnostem lidí z týmu CTTZ a CEMNAT na Univerzitě Pardubice se nám daří realizovat celou řadu zajímavých projektů vedoucích k vývoji produktů, které v budoucnu pomohou zlepšit životy nás všech!
PARDAM NANO4FIBERS s.r.o.
bila84899.jpg