Naše úspěchy

Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) se podílí na mnoha projektech z oblastí komercializace výsledků VaV, správy duševního vlastnictví, aktivit proof of concept a vzdělávání v oblasti transferu technologií.

CTTZ spolupracuje se Stanford University
Více informací
2022
Memorandum s českou firmou FONS JK Group a.s., která provozuje klinické laboratoře, podepsal rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek a vědec prof. Michal Holčapek. Spojení a vytvoření spin-off firmy umožní výsledek výzkumu převést do reálné praxe. Screeningová metoda detekce rakoviny by v případě úspěšných testů mohla být k dispozici za několik let.
Více informací
2019
Optimalizace procesu syntézy Corey alkoholu-A (-), vstupního materiálu pro výrobu léčiv (doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D. FChT/ Cayman Pharma s.r.o.)
Více informací
Deriváty asparagové kyseliny a jejich použití jako antikorozní přípravky a surfaktanty (prof. Ing. Radim Hrdina, CSc. a doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc. FChT/ VCI Brasil Indústria e Comércio de Embalagens Ltda, CHEMOTEX Děčín a.s.)
Způsob redukční dehalogenace aromatických derivátů (doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. FChT/ GEOtest, a.s. a ASIO, spol. s r.o.)
2018
Projekt prof. Holčapka a jeho týmu "Hmotnostní spektrometrie při hledání lipidových biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny" má potenciál uplatnit se v klinické praxi. Vysokokapacitního screening rizikových lidí by v případě pozitivního záchytu v časném stadiu mohl zvýšit šance na přežití .
Více informací
true