Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

daria-nepriakhina-zocdwpuirua-unsplash_191091.jpg

Podpora podnikání, inovací a budování regionálního inovačního ekosystému (RIE) patří mezi strategické záměry Univerzity Pardubice vycházející z potřeby  být silným partnerem nejen při trvale udržitelném rozvoji Pardubického kraje, Hradecko-pardubické aglomerace, ČR ale i v rámci mezinárodního prostoru. Z tohoto důvodu je UPCE aktivně zapojena např. v Inovační platformě Pardubického kraje,  Krajské hospodářské komoře Pardubického kraje, Integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace, národním spolku  TRANSFERA.CZ či Národní klastrové asociaci. K rozvoji RIE a systému transferu technologií a znalostí na UPCE přispívají také aktivity realizované společně s Pardubickým podnikatelským inkubátorem P-PINK a spolupráce s regionálními partnery z aplikační sféry, kde specifickou skupinu tvoří start-up společnosti.

PROJEKTY INVENTHEI a DEEP INVENTHEI na Univerzitě Pardubice

Univerzita Pardubice se stala v roce 2021 partnerem mezinárodního partnerského projektu INVENTHEI (Innovation and Entrepreneurship in Higher Education Institutions), díky kterému se zapojila do rozvoje inovativního a podnikatelského přístupu v rámci vzdělávání a výzkumu. Projekt, koordinovaný portugalskou University of Porto, byl realizován v rámci prestižního programu Evropské komise „Horizon Europe“ a  účastnily se jej univerzity z Velké Británie, Estonska, Rumunska, ale také vědecký park z Portugalska nebo společnosti z Belgie. V roce 2023 na něho úspěšně navázal projekt DEEP INVENTHEI podporující myšlenky původního projektu ve specifické oblasti deep-tech technologií.

Projekty jsou postaveny je na třech základních EIT (European Institute of Innovation & Technology) pilířích: vzdělávání, byznys a inovace, s nimiž korespondují i hlavní cíle projektu:

  1. Osoby vysoce vzdělávané v technologických/humanitních oborech seznamovat také s oblastí inovací a podnikání (např. prostřednictvím vyučovaných předmětů, workshopů, mentoringu), takovým způsobem, aby získali potřebný background k založení vlastní společnosti.
  2.  Budovat regionální inovační ekosystém a navazovat důležitá partnerství se strategickými partnery (na regionální, národní i mezinárodní úrovni). Univerzita sama by neměla být vnímána pouze jako vědecko-výzkumná organizace, ale jako důležitá instituce v oblasti průmyslu a obchodu. Měla by flexibilně reagovat na aktuální potřeby trhu (např. profilem absolventů), a snažit se zajistit co nejintenzivnější transport technologií a znalostí s cílem uplatnění pro širší společnost.
  3. Budovat nové struktury podporující inovace a podnikání 

V rámci Univerzity Pardubice jsou do projektů kromě centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) zapojeny tři fakulty, a to: Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta zdravotnických studií. V rámci projektu INVENTHEI bylo během dvaceti training událostí  proškoleno 500 osob, dalším 53 zájemcům byl poskytnut mentoring. CTTZ v oblasti vzdělávání zorganizovalo sérii workshopu INVENTHEI Workshop Series Fall 2022. V projektu DEEP INVENTHEI realizovalo mentoring svých pracovníků na téma ochrany duševního vlastnictví v oblasti IT, softwarů, databází a umělé inteligence.

Univerzita s pomocí projektů navazuje/udržuje vztahy se strategickými partnery, dále vzdělávala své alumni i zaměstnance partnerských institucí a ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem (P-PINK) také  podpořila 5 start up společností. CTTZ zorganizovalo meeting se start-up společnostmi, které byly doposud projekty podpořeny a společně  s Czechinvest zorganizovalo 2 meetingy pro setkání zástupců průmyslu/byznysu a akademické sféry se zástupci státní správy.

Více info o projektu INVENTHEI


Introduction photo by  Daria Nepriakhina on Unsplash