Ředitel CTTZ

Ing. Jaroslav Chvojka – tel.: +420 466 037 531, e-mail: jaroslav.chvojka@upce.cz

Komercializace, projekty PoC

Ing. Karolina Kašparová – tel.: +420 466 037 533, +420 725 177 720; e-mail: karolina.kasparova@upce.cz

Správa duševního vlastnictví, projekty PoC

Ing. Linda Ondráčková, Ph.D. – tel.: +420 466 037 534, e-mail: linda.ondrackova@upce.cz

Právní služby

Mgr. Alice Komárková – tel.: +420 466 037 536, e-mail: alice.komarkova@upce.cz
Mgr. Martina Petrásková – tel.: +420 466 037 367 e-mail: martina.petraskova@upce.cz

Správa financí projektu CTTZ

Ing. Veronika Semerádová – tel.: +420 466 037 133, e-mail: veronika.semeradova@upce.cz

Akce a propagace CTTZ

Ing. Petra Hawlová, Ph.D. – tel.: +420 466 037 149, e-mail: petra.hawlova@upce.cz

Správa poplatků duševního vlastnictví, asistentka

Jana Janková – tel.: +420 466 037 425, e-mail: jana.jankova@upce.cz
true