Vedoucí Centra transferu technologií a znalostí, Komercializace, Marketing VaV

Ing. Karolina Kašparová - tel.: + 420 466 037 533, email: karolina.kasparova@upce.cz

Správa duševního vlastnictví, projekty PoC

Ing. Linda Ondráčková, Ph.D. – tel.: +420 466 037 534, e-mail: linda.ondrackova@upce.cz

Projekt INVENTHEI, vzdělávací akce

Bc. Martina Hrbáčková – tel.: +420 466 037 149, e-mail: martina.hrbackova@upce.cz

Správa poplatků (patenty, užitné vzory)

Jana Janková – tel.: +420 466 037 425, e-mail: jana.jankova@upce.cz

Komercializace, obchodní jednání, projekty PoC a marketing VaV

Ing. Petr Kalenda, Ph.D. – tel.: +420 466 037 365, e-mail: petr.kalenda2@upce.cz

Komercializace, obchodní jednání, projekty PoC a marketing VaV

Ing. Jana Kabrhelová, Ph.D. - tel.: +420 466 037 050, e-mail: jana.kabrhelova@upce.cz
true