Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

contact-us-2993000_1920_2_131093.jpg

Vedoucí Centra transferu technologií a znalostí

Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., LL.M., ING-PAED IGIP
tel.:     +420 466 037 533
mob.:  +420 720 828 091
e-mail: tomas.novotny@upce.cz

Klíčové činnosti: vedení a koordinace aktivit CTTZ, vyjednávání licenčních kontraktů, strategické činnosti v oblasti transferu technologií a nakládání s duševním vlastictvím. 

  

Specialistka ochrany duševního vlastnictví

Gabriela Olivová
tel.:     +420 466 037 534
e-mail: gabriela.olivova@upce.cz

Klíčové činnosti: strategie ochrany duševního vlastnictví, spolupráce s původci předmětů duševního vlastnictví na jeho ochraně, příjem a revize Vyrozumění o vytvoření průmyslového vlastnictví a Oznámení záměru komercializovat.

  

Analytik pro technologický transfer

Mgr. Ondřej Fína, DiS.
tel.:     +420 466 037 050
mob.:  +420 724 113 360
e-mail: ondrej.fina@upce.cz

Klíčové činnosti: business development, konzultace záměru komercializovat s původci, strategie komercializace duševního vlastnictví a přenosu znalostí. 

  

Projekt SmartA+

Jana Janková
tel.:     +420 466 036 518
mob.:  +420 602 135 524
e-mail: jana.jankova@upce.cz

Klíčové činnosti: příprava a správa projektu OP JAK SA+, kontaktní osoba pro SmartA+, finanční dohled projektu SmartA+.

  

Finanční manažerka projektů

Ing. Tatiana Škorvánek Holeščáková
tel.:      +420 466 037 425    
e-mail: tatiana.skorvanekholescakova@upce.cz

Klíčové činnosti:  finanční dohled, správa a řízení jednotlivých projektů (SmartA+, Sigma), ekonomická agenda pracoviště, zajištění chodu CTTZ. 

  

Metodička pro zhodnocování znalostí

Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA   
tel.:      +420 466 037 425    
e-mail: hana.kosova@upce.cz

Klíčové činnosti: metodické činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí, nastavování procesů komercializace technologií a valorizace znalostí, spolupráce při tvorbě krátkodobé a střednědobé strategie CTTZ.