Recyklovatelné sorbenty pro odpadní vody

Recyklace technologických vod, vodných roztoků či vodných koncentrátů z výroby a použití netěkavých disociovatelných organických látek s využitím sorpce.

(Photo by Jong Marshes on Unsplash)

  • Podpořeno projektem TG02010058 (TA ČR, program GAMA, 1. výzva)

 

Více informací je k dispozici v technologickém listu:

false