AFFIBLOT: Screeningové zařízení pro výběr protilátek

Rostoucí využití protilátek v ruzných oblastech výzkumu (napr. biotechnologie) úzce souvisí s jejich stále se rozširujícím portfoliem na trhu. Výber vhodné komercní protilátky pro danou aplikaci, která má vhodnou afinitu, vysokou specificitu a nízkou zkríženou reaktivitu, se tak stává zásadním krokem celého výzkumu.

Více informací je k dispozici v technologickém listu:

false