Univerzální programovatelný obrazový senzor

Reprogramovatelný integrovaný obrazový senzor pro uživatelskou implementaci jednodušších algoritmů strojového vyhodnocování obrazu.

(Photo by Adi Goldstein on Unsplash)

  • Podpořeno projektem TP01010012 (TA ČR, program GAMA2, 1. výzva)

Více informací je k dispozici v technologickém listu:

false