Zařízení pro zachycení iontů kovů ze znečištěných vod biologickou imobilizací

Technologie je založená na kombinovatelnosti tří modulů se specifickými funkcemi.

  • Podpořeno projektem TP01010012 (TA ČR, program GAMA2, 3. výzva)

Více informací je k dispozici v technologickém listu:

false