Rozhraní pro profilování fosfoproteomu

 

 

Nové vysoce selektivní rozhraní pro profilování fosfoproteomu

Pro fosfoproteomickou analýzu je naprosto zásadní specifické obohacení fosfopeptidů. Pro tyto účely jsme využili nanomateriál s velkým měrným povrchem na bázi anodických jednorozměrných (1D) TiO2 nanotrubic homogenně pokrytých nanočásticemi Fe3O4 (TiO2NTs@Fe3O4NPs). Kombinace TiO2NTs@Fe3O4NPs s optimalizovaným protokolem pro obohacení poskytuje, ve srovnání se zavedenými mikročásticemi TiO2 a materiály na bázi IMAC, zvýšenou separační specifičnost a větší rozsah identifikovaných fosfopeptidů. Použitý materiál (TiO2NTs@Fe3O4NPs) má další jedinečné výhody: je netoxický, robustní a díky jeho vnitřnímu magnetismu jej lze snadno oddělit z jakéhokoli roztoku. Výhodné je i použití TiO2 jako základu, díky němuž lze materiál jednoduše a levně dekontaminovat UV světlem indukovanou fotokatalýzou a ve stejné kvalitě opakovaně použít. Naše výsledky prokázaly, že tento materiál (TiO2NTs@Fe3O4NPs) separuje téměř výlučně fosfopeptidy a vykazuje o 50 % lepší preferenční afinitu v případě dvojnásobně či trojnásobně fosforylovaných peptidů. Kromě toho také zachytává vysoké množství unikátních fosfopeptidů, které nelze izolovat jinými technikami.  Tuto vlastnost lze plně využít zejména při analýze hyperfosforylovaných proteinů spojených se závažnými degenerativními onemocněními.

  • Podpořeno projektem TG02010058 (TA ČR, program GAMA, 1. výzva)

 

Více informací je k dispozici v technologickém listu:

true