Účast univerzity ve společnostech

 

společnost/sdružení
právní forma
Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách
 zájmové sdružení právnických osob
Centrum pro restaurování a památkovou péči, o. p. s.
 obecně prospěšná společnost
Energeticko-technický inovační klastr, z.s.
 spolek
EURNEX, e. V - Síť předních evropských odborníků pro výzkum v železniční dopravě
 sdružení
Institut Jana Pernera, o. p. s.
 obecně prospěšná společnost
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
 obecně prospěšná společnost
Interoperabilita železniční infrastruktury
 zájmové sdružení právnických osob
Klastr výrobců obalů, družstvo
 družstvo
Sdružení automobilového průmyslu
 zájmové sdružení právnických osob
Sdružení CESNET
 zájmové sdružení právnických osob
Technologická platforma silniční doprava
 zájmové sdružení právnických osob
TechnoPark Pardubice
 komanditní společnost