Ostatní sdružení a organizace

Ostatní sdružení a organizace činné při univerzitě:

 

Nadační fond Miroslava Jurečka

předseda správní rady: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.

 

Nadační fond Jana Pernera

předseda správní rady: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

 

Institut Jana Pernera, obecně prospěšná společnost

předseda správní rady: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

ředitel institutu: Ing. Karel Pivoňka, CSc.

vedoucí regionálního střediska Praha: Ing. Milena Foglarová

vedoucí regionálního střediska Pardubice: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

 

Institut rozvoje evropských regionů, obecně prospěšná společnost

předsedkyně správní rady: doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

 

Česká společnost chemická, pobočka Univerzita Pardubice

předseda: prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

 

Česká společnost chemická - odborná skupina reologie

předseda: prof. Ing. Ivan Machač, CSc.

Česká společnost chemická - odborná skupina termická analýza
předsedkyně: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.


Česká společnost chemická - odborná skupina pro nátěrové hmoty, pryskyřice a pigmenty
předseda: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.

Česká společnost chemická - odborná skupina chemometrie

předseda: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

 

Česká společnost průmyslové chemie, pobočka Univerzita Pardubice

předseda pobočky: doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.

 

Spolek textilních chemiků a koloristů

jednatel: Ing. Vladimír Kočvara

 

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), pobočka Pardubice
předseda: Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

 

Asociace strojních inženýrů - klub Česká Třebová

kontaktní osoba: doc. Ing. Michael Lata, Ph.D.
 

Česká intermodální asociace ARIP se sídlem v Praze, pracoviště Pardubice

prezident: prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
 

Klub absolventů a přátel UPa

předseda: prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor

místopředsedkyně: Ing. Valerie Wágnerová, mluvčí univerzity

 

Vysokoškolský odborový svaz

předseda: prof. Ing. Alexandr Čegan, CSc.
 

Univerzitní sportovní klub Pardubice

předseda: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
 

Vysokoškolský umělecký soubor

umělecký vedoucí: MgA. Tomáš Židek

 

Studentská rada Univerzity Pardubice (SRUPa)

předseda: Bc. Michael Vávra