Přehled udělených čestných doktorátů

 
Datum udělení
Jméno
promovenda
Oblast vědy a vědeckého poznání
Datum schválení VR UPa
Poznámka
16.
30.9.2013
Dr. Jean-Luc ADAM
- z Institutu chemických věd Centra národního vědeckého výzkumu Univerzity v Rennes 1 (Francie)
za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti chemie pevných látek a za rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce mezi Francií a Českou Republikou
2.7.2013
na návrh VR Fakulty chemicko-technologické(19.6.2013)
15.
30 9.2013
Prof. Dr. S. N. Bálagangádhara RÁO
- z Výzkumného centra pro komparativní studia kultur Univerzity v Gentu (Belgie)
za mimořádné zásluhy o rozvoj komparatistiky kultur a náboženství za rozvoj spolupráce mezi evropskými a indickými univerzitami a za přínos pro rozvoj oboru religionistika na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice
2.7.2013
na návrh VR Fakulty filozofické (23.4.2013)
14.
18.1.2010
prof. Ing. Jaroslav ŠESTÁK, DrSc.
- Fyzikální ústav AV ČR
 
za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti fyziky a chemie pevných látek
26.1.2009
 
na návrh VR Fakulty chemicko-technologické(5.3.2008)
 
13.
18.1.2010
prof. PhDr. Jaroslav PÁNEK, DrSc.
- Historický ústav AV ČR, místopředseda AV ČR
za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oboru raně novověkých dějin, za rozvoj slavistických studií a za výrazný podíl na prosazování váhy humanitních věd v systému vědních oborů
1.6.2009
 
na návrh VR Fakulty filozofické (28.4.2009)
 
12.
4.2.2008
Ing. Blanka Wichterlová, DrSc.
- Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
za mimořádný přínos v rozvoji oboru fyzikální chemie se zaměřením na heterogenní katalýzu
8.10.2007
na návrh VR Fakulty chemicko-technologické
(14.3.2007)
11.
4.2.2008
prof. PhDr. Radim Palouš, dr.h.c.
- emeritní rektor Univerzity Karlovy
za mimořádný přínos v rozvoji oboru filosofie a filosofie výchovy
8.10.2007
na návrh VR Fakulty filozofické (1.3.2007)
10.
15.2.2007
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
- předseda Vědecké rady Akademie věd ČR
za mimořádný přínos k rozvoji českého a evropského bádání o dějinách středověku
16.10.2006
na návrh VR Fakulty filozofické (4.4.2006)
9.
16.4.2004
prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc.
- Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
za mimořádný přínos v oboru dynamiky železničních dopravních staveb a jejich životnosti
20.10.2003
na návrh VR DFJP
(26.2.2003)
8.
15.11.2002
prof. Ctirad Uher, PhD., DSc.
- University of Michigan, USA
za mimořádný přínos v materiálovém výzkumu v oblasti fyziky a chemie pevných látek
25.9.2002
na návrh VR FChT
(19.6.2002)
7.
27.9.2000
prof. Dr. Jacques Lucas
- Université de Rennes, Francie
za zásadní přínos ve výzkumu chemie pevných látek a technologie speciálních skel
17.1.2000
na návrh VR Fakulty chemicko-technologické (6.10.1999)
6.
27.9.2000
prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.
- Ústav makromolekulární chemie AV ČR
za zásadní přínos v rozvoji oboru makromolekulární chemie, zvláště v oblasti fyzikální chemie polymerů
17.1.2000
na návrh VR Fakulty chemicko-technologické (6.10.1999)
5.
27.9.2000
prof. Ing. Dr. Otto Exner, DrSc.
- Ústav pro organickou chemii a biochemii AV ČR
zemřel v lednu 2008
za zásadní přínos v rozvoji organické chemie, zvláště oboru korelační analýzy
17.1.2000
na návrh VR Fakulty chemicko-technologické (6.10.1999)
4.
27.9.1999
prof. Ing. Dr. Jaroslav Němec, DrSc.
- Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
zemřel v březnu 2005
za mimořádné zásluhy o rozvoj dopravy, strojírenství a vysokého školství v ČR
31.5.1999
na návrh VR Dopravní fakulty Jana Pernera (14.4.1999)
3.
22.9.1998
prof. Dr. Georges A. Guiochon
- University of Tennessee v Knoxwille, USA
za přínos v analytické chemii a mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a vědeckého poznání; přednímu světovému odborníku v oblasti chemie a chromatografie
17.12.1997
(VR FChT)
na návrh VR Fakulty chemicko-technologické
2.
13.12.1996
prof. Josef Michl
- University of Colorado a University of Utah, USA
za mimořádný přínos o rozvoj teoretické organické chemie a trvalý zájem a nezištnou a obětavou pomoc české chemii
26.6.1996
(VR FChT)
na návrh VR Fakulty chemicko-technologické
1.
26.1.1994
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.
- Ústav fyzikální chemie a elektrochemie AV ČR,
předseda AV ČR (1993-2001)
za přínos v teoretické chemii a šíření věhlasu české vědy ve světě, průkopníku české kvantové chemie, zakladateli Učené společnosti ČR a dlouholetému spolu-pracovníku FChT
1.12.1993
(VR FChT)
na návrh VR Fakulty chemicko-technologické