Výzkumná centra

CENTRA ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU

 

Program LC (Centra základního výzkumu)

Projekty typu A  -„badatelský -  základní výzkum“ s nezbytnou vazbou na mezinárodní spolupráci

 

Projekty řešené v letech  2005-2011.

 

UPa nositel

Číslo projektu

Název projektu

Nositel

Řešitel

Spolunositel

LC523

Perspektivní anorganické materiály

UPa, FChT

Miloslav Frumar, prof. Ing. DrSc.

ÚAnCh AV ČR

 

UPa spolunositel

Číslo projektu

Název projektu

Nositel

Spoluřešitel

Spolunositel

LC512

Centrum biomolekul a komplexních molekulových systémů

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Roman Bulánek, doc. Ing. Ph.D.

UPa, FChT

 

Projekt řešený v letech  2006-2011.

 

UPa nositel

Číslo projektu

Název projektu

Nositel

Spoluřešitel

Spolunositel

LC06035

Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu

UK Praha

Vytřas K., prof. Ing. DrSc.

FChT, UPa, MU Brno, Masarykův onkolog. ústav Brno

 

VÝZKUMNÁ CENTRA

 

Program 1M (Výzkumná centra)

Projekty typu B  -  „cílený - aplikovaný výzkum“ s nezbytnou vazbou na další využití výsledků výzkumu a podporu v rámci regionu, u něhož je mezinárodní spolupráce vhodná  

 

Projekt řešený v letech  2005-2011.

 

 UPa spolunositel

Číslo projektu

Název projektu

Nositel

Spoluřešitel

Spolunositel

1M0519

Výzkumné centrum kolejových vozidel

ZČU FS

 Culek B., prof. Ing. CSc.

UPa, DFJP