Přehled publikační činnosti

Publikační činnost Univerzity Pardubice zahrnuje výsledky vědecko-výzkumných aktivit akademických pracovníků Univerzity Pardubice, mezi které patří zejména odborné monografie, kapitoly v knize, články v odborných časopisech, články ve sbornících z konferencí „Proceedings Paper“ a další výsledky, jak je uvádí tabulka níže. V tabulce nejsou zahrnuty ostatní výsledky publikační činnosti, jakými jsou například skripta, disertace, články ve sbornících neevidované v databázi JCR společnosti Thomson Reuters a další ostatní výsledky.
 
Přehled publikační činnosti na UPa dle RIV - rok uplatnění výsledku 2010:
  J B C D P F G N R M W Z E O Celkem
DFJP 64 9 6 46     1     5 2 3     136
FES 82 5 8 31                     126
FEI 25     30         28           83
FF 58 11 39 10       3   3 1       125
FChT 206 1 8 92 5 1       4   1     318
FR 1   10             4     2   17
FZS 61 2 1 3                     67
Rektorát                     2       2
Celkem 497 28 72 212 5 1 1 3 28 16 5 4 2 0 874
 
Přehled publikační činnosti na UPa dle RIV - rok uplatnění výsledku 2009:
  J B C D P F G N R A M W E O Celkem
DFJP 78 4 1 113       1     4 3     204
FES 83 10 11 109             1 2     216
FEI 20     48         12           80
FF 52 11 41 38         2 2 2 3     151
FChT 231 2 14 120 4 1 1       6       379
FR 2     4             1 1 13   21
FZS 54 2   8                   2 66
Jazyk. cen.       6                     6
Rektorát                       1     1
Celkem 520 29 67 446 4 1 1 1 14 2 14 10 13 2 1124
 
 
Vysvětlivky:
J - Článek v odborném periodiku
B - Odborná monografie
C - Kapitola v odborné knize
D - Článek ve sborníku (publikovaná přednáška – proceeding)
P -  Patent
F -  Výsledek s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
G -Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
R - software
A - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
M - Uspořádání (zorganizování) konference
W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
E - Uspořádání (zorganizování) výstavy
O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku
 
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FF - Fakulta filozofická
FChT -  Fakulta chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
 
RIV - Rejstřík informací o výsledcích
zdroj dat: www.vyzkum.cz - stav databáze ke dni 24. 4. 2012