Seznam nabízených akreditovaných studijních programů a oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera
 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Název studijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Cizí
jazyk
B3607
Stavební inženýrství
3607R002
Dopravní stavitelství
B
P, K
4
 
 
B3709
 
Dopravní technologie a spoje
___________________
Transport Technology and Communications
 
1802R021
Aplikovaná informatika v dopravě
B
P
3
 
Applied Informatics in Transport
B
P
3
A
3708R043
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
B
P, K
3
 
3707R008
Management elektronických komunikací a poštovních služeb
B
P, K
3
 
3708R003
Dopravní management, marketing a logistika
B
P, K
3
 
3708R005
Dopravní prostředky
B
P, K
3
 
Transport Means
B
P, K
3
A
3708R025
Technologie a řízení dopravy
B
P, K
3
 
 
N3607
Stavební inženýrství
3607T002
Dopravní stavitelství
N
P, K
1,5
 
 
N3708
 
Dopravní inženýrství a spoje
__________________
Transport Engineering  and Communications
1802T021
Aplikovaná informatika v dopravě
N
P, K
2
 
Applied Informatics in Transport
N
P, K
2
A
3708T043
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
N
P, K
2
 
3708T003
Dopravní management, marketing a logistika
N
P, K
2
 
3708T005
Dopravní prostředky
N
P, K
2
 
Transport Means
N
P, K
2
A
3708T025
Technologie a řízení dopravy
N
P, K
2
 
3708T032
Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury
N
P, K
2
 
 
 
P3710
 
Technika a technologie v dopravě a spojích
___________________
Technique and Technology in Transport and Communications
3706V005
Dopravní prostředky a infrastruktura
P
P, K
3
 
Transport Means and Infrastructure
P
P, K
3
A
3708V024
Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
P
P, K
3
 
Technology and Management in Transport and Telecommunications
P
P, K
3
A
 
 
 
Fakulta ekonomicko-správní
 
                                                                                                                               
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Název studijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Cizí
jazyk
 
B6202
 
Hospodářská politika a správa
6202R055
Veřejná ekonomika a správa
B
P, K
3
 
 
B6208
 
Ekonomika a management
6208R126
Management podniku
B
P, K
3
 
6208R146
Ekonomika a provoz podniku
B
P, K
3
 
6208R147
Management ochrany podniku a společnosti
B
P, K
3
 
 
B6209
 
Systémové inženýrství a informatika
__________________
System Engineering and Informatics
6209R019
Informatika ve veřejné správě
B
P, K
3
 
6209R028
Regionální a informační management
B
P, K
3
 
Regional and Information Management
B
P
3
A
6209R029
Informační a bezpečnostní systémy
B
P, K
3
 
6209R035
Management finančních rizik
B
P
3
 
 
 
N6202
 
Hospodářská politika a správa
6202T040
Regionální rozvoj
N
P
2
 
6202T070
Ekonomika veřejného sektoru
N
P, K
2
 
N6208
Ekonomika a management
6208T009
Ekonomika a management podniku
N
P, K
2
 
 
N6209
 
Systémové inženýrství a informatika
__________________
System Engineering and Informatics
6209T019
Informatika ve veřejné správě
N
P, K
2
 
6209T028
Regionální a informační management
N
P, K
2
 
Regional and Information Management
N
P
2
A
6209T030
Pojistné inženýrství
N
P
2
 
 
P6202
Hospodářská politika a správa
6202V073
Regionální a veřejná ekonomie
P
P, K
3  
Economic Policy and Administration
Regional and Public Economics
P
P, K
3
A
P6208
Ekonomika a management
6208V037
Management
P
P, K
3
 
 
P6209
 Systémové inženýrství a informatika
6209V019
Informatika ve veřejné správě
P
P, K
3
 
System Engineering and Informatics
Informatics within Public Administration           
P
P, K
3
A
 
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Název studijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Cizí
jazyk
B2612
Elektrotechnika a informatika             
2612R060
Komunikační a mikroprocesorová technika
B
P
3
 
B2646
 Informační technologie
1802R007
Informační technologie
B
P
3
 
3902R046
Řízení procesů
B
P
3
 
 
N2612
Elektrotechnika a informatika
2612T064
Komunikační a řídicí technologie
N
P
2
 
N2646
Informační technologie
1802T007
Informační technologie
N
P
2
 
3902T046
Řízení procesů
N
P
2
 
 
P2612
Elektrotechnika a informatika
2612V070
Informační, komunikační a řídicí technologie
P
P, K
4
 
Electrical Engineering and Informatics
Information, Communication  and Control Technologies
P
P, K
4
A
 
 
 
Fakulta filozofická
 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Název studijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Cizí
jazyk
 
B6101
 
Filozofie
6101R004
Filozofie
B
P
3
 
6101R014
Religionistika
B
P
3
 
B6107
Humanitní studia
6101R003
Humanitní studia
B
P
3
 
B6703
Sociologie
6703R003
Sociální antropologie
B
P
3
 
 
B7105
 
Historické vědy
7105R021
Historie (dvouoborové)
B
P
3
 
7105R035
Kulturní dějiny
B
P
3
 
7105R051
Historicko-literární studia
B
P
3
 
7105R053
Spisová a archivní služba
B
P
3
 
7105R065
Ochrana hmotných památek (dvouoborové)
B
P
3
 
 
B7310
 
Filologie
7310R190
Německý jazyk pro hospodářskou praxi
B
P
3
 
7310R255
Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové)
B
P
3
 
7310R334
Anglický jazyk pro odbornou praxi
B
P
3
 
B7507
Specializace v pedagogice
7507R062
Anglický jazyk - specializace v pedagogice
B
P
3
 
Specialisation in Educational Sciences
English for Education
B
P
3
A
 
 
N6101
 
Filozofie
6101T004
Filozofie
N
P
2
 
6101T014
Religionistika
N
P
2
 
N6703
Sociologie
6703T003
Sociální antropologie
N
P
2
 
N7105
Historické vědy
7105T035
Kulturní dějiny                                                   
N
P
2
 
N7503
Učitelství pro základní školy
7503T006
Učitelství anglického jazyka
N
P
2
 
Teacher Education for Lower Secondary Schools
English Language Teacher Education
N
P
2
 
N7507
Specializace v pedagogice
7507T086
Resocializační pedagogika
N
P
2
 
N7503
Učitelství pro základní školy
7503T006
Učitelství anglického jazyka
N
P
2
 
 
P6101
Filozofie
__________________
Philosophy
6101V004
Filozofie
P
P, K
3
 
Philosophy
P
P, K
3
A
6101V014
Religionistika
P
P, K
3
 
P7105
Historické vědy
__________________
Historical Sciences
7105V021
Historie
P
P, K
3
 
History
P
P, K
3
A
 
 
Fakulta chemicko-technologická
 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Název studijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Cizí
jazyk
B2802
Chemie a technická chemie
2802R011
Chemie a technická chemie
B
P, K
3
 
B2807
Chemické a procesní inženýrství
2807R015
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
B
P
3
 
1604R007
Ochrana životního prostředí
B
P
3
 
 
B2829
 
Anorganické a polymerní materiály
2808R023
Anorganické materiály
B
P
3
 
2808R024
Polymerní materiály a kompozity
B
P
3
 
B2830
Farmakochemie a medicinální materiály
2801R021
Farmakochemie a medicinální materiály
B
P
3
 
B2831
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
2808R025
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
B
P
3
 
B2901
Chemie a technologie potravin
2901R003
Hodnocení a analýza potravin
B
P
3
 
B3441
Polygrafie
3441R001
Polygrafie
B
P, K
3
 
B3912
Speciální chemicko-biologické obory
3901R017
Klinická biologie a chemie
B
P, K
3
 
5345R020
Zdravotní laborant
B
P
3
 
 
 
N1407
 
Chemie
1401T001
Anorganická a bioanorganická chemie
N
P
2
 
1403T001
Analytická chemie
N
P
2
 
2802T003
Organická chemie
N
P
2
 
2802T010
Technická fyzikální chemie
N
P
2
 
 
N2807
 
Chemické a procesní inženýrství
1604T007
Ochrana životního prostředí
N
P
2
 
2807T004
Chemické inženýrství
N
P
2
 
2807T015
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
N
P
2
 
3904T007
Inženýrství životního prostředí
N
P
2
 
 
N2808
 
Chemie a technologie materiálů
2801T001
Anorganická technologie
N
P
2
 
2801T007
Technologie organických specialit
N
P
2
 
2801T009
Technologie výroby a zpracování polymerů
N
P
2
 
2801T010
Teorie a technologie výbušin
N
P
2
 
2806T003
Vlákna a textilní chemie
N
P
2
 
2808T015
Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů
N
P
2
 
2808T022
Organické povlaky a nátěrové hmoty
N
P
2
 
3911T011
Materiálové inženýrství
N
P
2
 
N2901
Chemie a technologie potravin
2901T003
Hodnocení a analýza potravin
N
P
2
 
N3441
Polygrafie
3441T001
Polygrafie
N
P, K
2
 
N3912
Speciální chemicko-biologické obory
3901T001
Analýza biologických materiálů
N
P
2
 
   
1406T011
Bioanalytik
N
P
2
 
 
P1418
Anorganická chemie (čtyřleté)
1401V002
Anorganická chemie
P
P, K
4
 
Inorganic Chemistry
Inorganic Chemistry
P
P, K
4
A
P1419
Analytická chemie (čtyřleté)
1403V001
Analytická chemie
P
P, K
4
 
Analytical Chemistry
Analytical Chemistry
P
P, K
4
A
P1420
Fyzikální chemie (čtyřleté)
1404V001
Fyzikální chemie
P
P, K
4
 
Physical chemistry
Physical chemistry
P
P, K
4
A
P1421
Organická chemie (čtyřleté)
1402V001
Organická chemie
P
P, K
4
 
Organic Chemistry
Organic Chemistry
P
P, K
4
 
P2832
Chemie a chemické technologie (čtyřleté)
__________________
Chemistry and Chemical Technology
2801V001
Anorganická technologie
P
P, K
4
 
Inorganic Technology
P
P, K
4
A
P2833
Chemie a technologie materiálů (čtyřleté)
__________________
Chemistry and Technology of Materials
2808V003
Chemie a technologie anorganických materiálů
P
P, K
4
 
Chemistry and Technology of Inorganic Materials
P
P, K
4
A
2808V027
Povrchové inženýrství
P
P, K
4
 
Surface Engineering
P
P, K
4
A
P2837
Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté)
__________________
Chemical and Process Engineering
2807V004
Chemické inženýrství
P
P, K
4
 
Chemical Engineering
P
P, K
4
A
3904V005
Environmentální inženýrství
P
P, K
4
 
Environmental Engineering
P
P, K
4
A
 
 
 
Fakulta restaurování
 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Název studijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Cizí
jazyk
 
B8206
 
Výtvarná umění
8206R048
Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů
B
P
4
 
8206R049
Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita
B
P
4
 
8206R050
Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů
B
P
4
 
8206R103
Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech
B
P
4
 
 
 
N8206
 
Výtvarná umění
8206T120
Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
N
P
2
 
8206T121
Restaurování a konzervace děl písemné kultury
N
P
2
 
 
 
Fakulta zdravotnických studií
 
STUD
PROG
Název studijního
programu
AKVO
Název studijního
oboru
Typ
SP
Forma
studia
Stand.
doba
studia
Cizí
jazyk
B5341
Ošetřovatelství
5341R009
Všeobecná sestra
B
P, K
3
 
B5345
Specializace ve zdravotnictví
5345R021
Zdravotnický záchranář
B
P
3
 
5345R010
Radiologický asistent
B
P
3
 
B5349
Porodní asistence
5341R007
Porodní asistentka
B
P
3
 
B5350
Zdravotně sociální péče
5345R031
Zdravotně-sociální pracovník
B
P
3
 
 
N5341
Ošetřovatelství
5341T014
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
N
P
2
 
5341T016
Ošetřovatelská péče v interních oborech
N
P
2
 
N5345
Specializace ve zdravotnictví
5345T035
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
N
P
2
 
 
P5341
Ošetřovatelství
 
 
P
P, K
3
 
 
 
Vysvětlivky k tabulkám:
 
STUDPROG - Kód studijního programu
B - bakalářský studijní program,
N - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program,
M - magisterský studijní program,
P - doktorský studijní program.
 
AKVO– Kód studijního oboru
 
Forma studia
P – prezenční forma studia,
D – distanční forma studia,
K – kombinovaná forma studia;
A – studijní programy (studijní obory) uskutečňované i v anglickém (nebo v jiném cizím)  jazyce
 
Standardní doba studia
v akademických rocích