Zážitkový seminář "Zažij si na vlastní kůži"

Zážitkový seminář s názvem Zažij si na vlastní kůži pořádá Univerzita Pardubice ve spolupráci s organizacemi, které sdružují a pomáhají osobám s různým druhem postižení. Jsou jimi pardubická Česká abilympijská asociace, o. s., TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. a sdružení osob s postižením sluchu.
 
Zájemci se mohou při semináři dozvědět více o životě osob se zdravotním postižením a možnostmi studia a pobytu na univerzitě a pohybu v univerzitním kampusu.
 
Leták zážitkový seminář