Smluvní partnerství

Kromě významné spolupráce Univerzity Pardubice (jednotlivých fakult a pracovišť) ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR, odborné spolupráce univerzity s regionem při propojování teorie a praxe a spolupráci s odběratelskou sférou existují další formy spolupráce univerzity s dalšími významnými subjekty v ČR, založené např. na společné přípravě a realizaci různých projektů nebo spočívající ve výuce, realizaci praxí apod., které jsou uzavírané na úrovni univerzity, případně samotných fakult.
 
Smlouvy o spolupráci uzavřené na univerzitní úrovni
 
instituce/ organizace
forma spolupráce
EDUA s.r.o. Praha 5
Dodatek č. 2 smlouvy jazykové kurzy
GTS ALIVE s.r.o. Praha 1
Spolupráce na výdeji ID průkazu studenta ISIC
Ing. Mgr. Ladislav Povr, Pardubice
Pardubice Smlouva daňového a účetního poradenství
MU Brno
Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory
Povodí Labe, s. p., HK
Poskytnutí a zajištění sportovišť
Reg. rozvoj. agent. Pardubického kraje
Dohoda o spolupráci s CTTZ
Středisko spol. čin. AV ČR v.v.i. Praha 1
Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci
Středisko spol. čin. AV ČR v.v.i. Praha 1
Smlouva o spolupráci projektu EURAXESS
Studijní a vědecká knihovna v HK
Smlouva o uživatelském kontě
Telefónica Czech Republic, a.s.
Spolupráce v rámci zaměstnaneckého programu
Telefónica Czech Republic, a.s.
Dodatek zaměstnaneckého programu
VŠB, Technická univerzita v Ostravě
Smlouva o partnerství
Západočeská univerzita v Plzni
Spolupráce na výdeji ID průkazu studenta ISIC
Západočeská univerzita v Plzni
O společném zadání zakázky malého rozsahu