Pracoviště mimo kampus

Pracoviště mimo kampus

 
Dopravní fakulta Jana Pernera
Výukové a výzkumné centrum v dopravě
Doubravice 41
532 10 Pardubice
 
UNIT
nám. Čs. legií 565
532 10 Pardubice
 
Technologický pavilon FChT
Doubravice 41
532 10 Pardubice
 
Fakulta restaurování
Jiráskova 3
570 01 Litomyšl 
 
Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
 
Dopravní fakulta Jana Pernera
dislokované pracoviště v České Třebové
Slovanská 452
560 02 Česká Třebová
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
nám. Čs. legií 565
532 10 Pardubice
 
Dopravní fakulta Jana Pernera
dislokované pracoviště Praha
Pod Výtopnou 367
186 00 Praha 8