Counseling for foreign students

Individuální psychologické poradenství v oblastech rodinného, vztahového, krizového poradenství v anglickém jazyce pro studenty z cizích zemí.
 
Individual psychological counseling in the areas of family, relational and crisis counseling for students from foreign countries in English.
 
PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.  – psycholog
čtvrtek (Thursday) 16.30 - 19.30
kontakt (contact): ilona.datko@upce.cz