Veřejné zakázky

Název veřejné
zakázky
Dodávka průtočného mikro fotoreaktoru
vyvěšeno:
22.6.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávky výpočetní techniky - počítače
vyvěšeno:
16.6.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávky přenosných počítačů
vyvěšeno:
18.5.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka tandemového hmotnostního spektrometru vysokého rozlišení typu Q-TOF
vyvěšeno:
11.5.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce  
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka automatizovaného Flash chromatografu s integrovaným UV-VIS a ELSD detektorem
vyvěšeno:
4.5.2017
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce