Veřejné zakázky

Název veřejné
zakázky
Dodávky přenosných počítačů
vyvěšeno:
18.5.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka tandemového hmotnostního spektrometru vysokého rozlišení typu Q-TOF
vyvěšeno:
11.5.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce  
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka automatizovaného Flash chromatografu s integrovaným UV-VIS a ELSD detektorem
vyvěšeno:
4.5.2017
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka diskových polí
vyvěšeno:
24.4.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
Termoanalytická laboratoř materiálového inženýrství
vyvěšeno:
18.4.2017
Dokumenty:
Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky 
Dodávka spektrofotometru pro UV-VIS-NIR oblast spektra
vyvěšeno:
3.4.2017
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky 
Dodávka vysokotlakého mikrovlnného rozkladného systému
vyvěšeno:
31.3.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky 
Dodávka vysokotlakého kapalinového chromatografu pro 2D separace
vyvěšeno:
30.3.2017
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky 
Revize elektroinstalací a hromosvodů 2017
vyvěšeno:
30.3.2017
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávky hygienických potřeb a vybavení sociálních zařízení
vyvěšeno:
20.3.2017
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
Výpočetní technika - DNS
vyvěšeno:
20.2.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
Přenosné počítače - DNS
vyvěšeno:
6.2.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
„Dodávka ubytovacího nábytku pro VŠ koleje – pavilon C“
vyvěšeno:
2.2.2017
Dokumenty:

 

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II
vyvěšeno:
17.1.2017
Dokumenty:
Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
"Propagační předměty" (zavedení dynamického nákupního systému)
vyvěšeno:
17.1.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
Název veřejné
zakázky
„Dodávky jídla a konferenční služby“
vyvěšeno:
10.1.2017
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka komponent perkusního rázového kladiva
vyvěšeno:
27.10.2016
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Kompletní pojištění majetku a odpovědnosti“
vyvěšeno:
30.9.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávky výpočetní techniky - počítače
vyvěšeno:
3.8.2016
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu – etapa projektová dokumentace“.
vyvěšeno:
29.7.2016
Dokumenty:
Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka serverové infrastruktury I
vyvěšeno:
18.7.2016
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka plynového chromatografu“
vyvěšeno:
22.6.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
„Dodávky přenosných počítačů“ – veřejná zakázka malého rozsahu
vyvěšeno:
21.6.2016
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabídkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
„Dodávka naprašovačky“
vyvěšeno:
10.6.2016
Dokumenty:
Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
 
     
Název veřejné
zakázky
„Dodávka serverové infrastruktury“
vyvěšeno:
9. 6. 2016
Dokumenty:

Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky
„Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT"
vyvěšeno:
9. 6. 2016
Dokumenty:

Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 

 
     
Název veřejné
zakázky
„Revize elektroinstalací a hromosvodů 2016“ – veřejná zakázka malého rozsahu
vyvěšeno:
9. 6. 2016
Dokumenty:

Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 

 
     
Název veřejné
zakázky
Rozvoj elektronického informačního systému
vyvěšeno:
11.5.2016
Dokumenty:

Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 

 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávky výpočetní techniky – počítačová příslušenství a spotřební materiál IVa
vyvěšeno:
4.5.2016
Dokumenty:
Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
„Stolní difraktograf“ – veřejná zakázka malého rozsahu
vyvěšeno:
4.5.2016
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Disperzní Ramanův mikroskop“
vyvěšeno:
3.5.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
„Dodávka plynového chromatografu ke katalytické aparatuře“
vyvěšeno:
22.4.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Konferenční služby pro výjezdní zasedání pracovníků Fakulty ekonomicko-správní
vyvěšeno:
19.4.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce    
 
     
Název veřejné
zakázky
Kvadrupólový hmotnostní spektrometr
vyvěšeno:
14.4.2016
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávky kancelářských potřeb
vyvěšeno:
12.4.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Zajištění softwarových licencí a souvisejících služeb
vyvěšeno:
7.4.2016
Dokumenty:
Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
„Rentgenový difraktometr“
vyvěšeno:
30.3.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávky výpočetní techniky – počítačová příslušenství a spotřební materiál IV
vyvěšeno:
23.3.2016
Dokumenty:
Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
"FTIR spektrometr"
vyvěšeno:
23.3.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
"FTIR spektrofotometr"
vyvěšeno:
23.3.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
„Spektrální elipsometr“
vyvěšeno:
22.3.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Konferenční a stravovací služby pro konferenci IPOCC 2016
vyvěšeno:
18.3.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
„Rentgenfluorescenční spektrometr“
vyvěšeno:
16.3.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Kancelářský nábytek
vyvěšeno:
8.3.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Školní nábytek
vyvěšeno:
8.3.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
Laboratorní nábytek
vyvěšeno:
8.3.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce        
 
     
Název veřejné
zakázky
Oprava sociálních zařízení na pavilonu KE
vyvěšeno:
22.2.2016
Dokumenty:
Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
„Dodávka nábytku do VŠ kolejí – pavilon E“
vyvěšeno:
5.2.2016
Dokumenty:
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka propagačních předmětů 2016 – veřejná zakázka malého rozsahu na zavedení dynamického nákupního systému
vyvěšeno:
20.1.2016
Dokumenty:
Výzva k podání předběžných nabídek a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     

 

 

 

 

 

vyvěšeno:
4.5.2017