Oznámení o místě uložení písemnosti Rozhodnutí rektora UPa - Bogdan Kvetsko

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci  uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vedená pod č.j.: rvzs/0070/16, jejímž adresátem je:
 
Bogdan Kvetsko
 
je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 3. 8. 2016
Sejmuto dne:    18. 8. 2016