OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti - Klára Marečková

 
Oddělení pro vzdělání a výzkum
Č.j.: ovv/0516/10
V Pardubicích  dne 23. 5. 2011
 
 
OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost o neoprávněné výplatě ubytovacího stipendia vedená pod č.j ovv/0516/10, jejímž adresátem je Klára Marečková, Třídvorská 1428, 280 02 Kolín2
 
je uložena na oddělení pro vzdělávání a výzkum, rektorát, Studentská 95, Pardubice
 
Vyvěšeno dne: 23. 5. 2011
 
Sejmuto dne: 6. 6. 2011
 
 
                                                                                          Jitka Šťastná
                                                                         oddělení pro vzdělávání a výzkum