OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti

 Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená pod č.j.: STAG/DFJ/2013/000001841, jejímž adresátem je:
 
Tomáš Kalčík
Ejpovice 121 337 01
Rokycany 1
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95, 532 10 Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 9.7.2013
Sejmuto dne:
 
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor