OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti - Frýbort

 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice vedená
pod č.j.: STAG/FF/2013/0000002271, jejímž adresátem je:
 
Jakub Frýbort
Suchý Vršek 2103/41
158 00  Praha 58
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 26.7.2013  
Sejmuto dne:
 
                                                                                               prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.                                                                                                            rektor