Akademický senát je jedním z hlavních kolektivních orgánů univerzity a je volen z členů akademických pracovníků a studentů na období tří let. Každá fakulta má zástupce svých zaměstnanců a studentů.

Členové akademického senátu

Předseda: Ing. Petr Bělina, Ph.D.

Rada:
JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Předsedou se stal Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
Předsedou se stal Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.
Před naším letopočtem. Petr Leinweber

Fakulta dopravní
doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.
doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D.
Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.
Ing. Jiří Šlapák
Ing. Petr Šohajek

Ekonomicko-správní fakulta
Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.
​Bc. Vladimír Uhnavý

Fakulta chemicko-technologická
doc. Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Petr Bělina, Ph.D.
doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.
prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.
Ing. Eliška Matušková
Bc. Petr Leinweber

Filozofická fakulta
doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Horáčková

Fakulta restaurování
MgA. Ivan Kopáčik
Markéta Svobodová

Fakulta zdravotnických studií
Mgr. Vít Blanař, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
Matěj Vondrák
Barbora Grymová

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
Mgr. Alena Pozdílková, Ph.D.
Ing. Soňa Neradová, Ph.D.
Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.,
Bc. Marek Henzl
Michal Nejedlo

Vysokoškolská katedra (Katedra tělesné výchovy a sportu, Jazykové centrum)
Mgr. Jan Němec

 

false