Vzdělávání a akce

CTTZ od roku 2012 systematicky připravuje a organizuje přednášky, semináře, workshopy a další typy akcí pro akademické pracovníky, administrativní pracovníky a studenty doktorského studia za účelem:

  • popularizace transferu technologií,
  • zvýšení povědomí v oblasti ochrany duševního vlastnictví,
  • komercializace výsledků VaV. 


Tyto aktivity jsou realizovány s podporou projektu OP VVV.

 

přes 100 pořádaných akcí

na 2000 účastníků celkem

false