UPCE

Podpora komercializace

Proces komercializace komerčně zajímavých výsledků výzkumu a vývoje probíhá v úzké spolupráci mezi výzkumnými pracovníky a Centrem transferu technologií a znalostí. Obvykle sestává z následujících kroků:

 

  • Konzultace a tvorba strategie ochrany duševního vlastnictví
  • Konzultace a tvorba strategie komercializace výsledků VaV ve spolupráci s původci
  • Jednání o nastavení podmínek a zadání požadavků na přípravu či revizi smlouvy právnímu oddělení
  • Identifikace a oslovení možných zákazníků
  • Obchodní jednání a uzavírání smluvních vztahů
  • Aktivní propagace výsledků v ČR a zahraničí
  • Monitoring průběhu případů komercializace

​Úvodní fotografie: Thomas Rafalzyk (SPARK Global Berlin 2018)

false
true