Ochrana duševního vlastnictví

Od roku 2012 poskytujeme v rámci Univerzity Pardubice komplexní služby týkající se průmyslově-právní ochrany, včetně komunikace s patentovými zástupci a právních konzultací pro zaměstnance a studenty UPa (původce či spolupůvodce vynálezů). Aktuálně probíhá vývoj nového informačního systému pro správu předmětů průmyslového vlastnictví UPa (vč. sledování plateb správních poplatků).

 

V rámci vedení evidence předmětů průmyslového vlastnictví CTTZ zajišťuje kompletní servis:

  • přijetí Vyrozumění o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví (PPV),
  • přípravu či revizi návrhu smluv ošetřujících spoluvlastnické vztahy k PPV,
  • přípravu podkladu pro rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice o uplatnění práv k PPV (rozhodnutí rektora o uplatnění práv k PPV),
  • komunikaci s patentovými zástupci,
  • prodlužování platnosti patentu či užitného vzoru,
  • ukončení průmyslově-právní ochrany.

 

 

Zaměstnanci a studenti UPa naleznou další informace týkající se průmyslově-právní ochrany na univerzitním intranetu.

Intranet UPa
true