Vědecký výbor

Vědecký výbor
 
Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. – děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. – zástupce vedoucího Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. – emeritní profesor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
 
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. – přednosta neurologické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s., Pardubice
 
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. – proděkanka pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost  Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 
Ing. Jana Holá, Ph.D. – vedoucí Katedry informatiky, managementu a radiologie Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. – vedoucí Katedry klinických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 
Hanna-Leena Melender, Ph.D., RM - Principal Lecturer VAMK University of Applied Sciences Health Care and Social Services, Nursing, Vaasa, Finsko
 
PhDr. Miroslava Líšková, Ph.D. – proděkanka pro celoživotní vzdělávání Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovensko
 
PhDr. Marie Macková, Ph.D., RSW – vedoucí Oddělení zdravotně sociální práce Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 
Petra Mandysová, MSN – proděkanka pro vědeckovýzkumnou činnost  a zahraniční styky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 
Mgr. Lucie Mlatečková – hlavní sestra Pardubické krajské nemocnice, a.s.
 
Anneyce Knight, PGCE, BA (hons.), MSc, RN – Senior Lecturer and Course Leader, Faculty of Business, Sport and Enterprise, Southampton Solent University, Velká Británie
 
Mgr. Markéta Moravcová – vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce  Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 
Mgr. Martina Jedlinská – vedoucí Katedry ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice