Pokyny pro aktivní účastníky

Pokyny pro aktivní účastníky

Celkový čas pro přednášku je 15 minut, součástí je i krátká diskuse na závěr sdělení (10 min. přednáška + 5 min. diskuze). Časový limit je nutné dodržet. Přednášková místnost bude vybavena data-projektorem a PC. Data budou přijímána na CD disku nebo flash disku. Přednášející je povinen nahrát prezentaci minimálně 20 minut před zahájením konference. Abstrakt přednášky vložte v elektronické podobě společně s přihláškou.
 
 
Požadavky na abstrakt

https://dokumenty.upce.cz/akce-priloha/fzs/2014/pozadavky.doc

 
Ubytování
 
Účastníci konference mohou být na vlastní náklady ubytováni na kolejích Univerzity Pardubice.
Zájemci si ubytování zajišťují sami, požadavky na ubytování zasílejte mailem - kontakt:
 
Ubytovací centrum
e-mail ubcentrum@upce.cz
tel. 466 036 624, 466 036 469
Správa kolejí a menzy Studentská 202, 530 09 Pardubice – Polabiny
 
Upozornění:  Nabízené ubytování je v kampusu univerzity, Fakulta zdravotnických studií je v jiné části města.