Požadavky na příspěvky

 

IV. Mezinárodní konference KVALITA A JEJÍ PERSPEKTIVY: POMÁHAJÍCÍ PROFESE V PROMĚNÁCH ČASU

 

Na konferenci je možné zasílat příspěvky pouze v českém nebo v anglickém jazyce. Vybrané příspěvky budou zařazeny do recenzovaného sborníku, přičemž příspěvky zaslané v českém jazyce budou přeloženy do jazyka anglického (příspěvek je možné definitivně zařadit do sborníku až po uhrazení poplatku za konferenci). Sborník z příspěvků v anglickém jazyce bude mít označení ISBN a bude předložen k posouzení pro indexaci do vědeckých databází.

Příspěvky, které nebudou vybrány do sborníku, mohou být zařazeny do programu konference.

Pro přijetí příspěvku je nezbytné, aby splňoval požadavky uvedené v šabloně (připravujeme). Doporučujeme psát příspěvek přímo v šabloně. V případě potřeby si prázdnou šablonu s pokyny předem vytiskněte.

Celková délka příspěvku nesmí přesáhnout 10 normovaných stran včetně seznamu použité literatury, délka abstraktu je max. 250 slov. Pro ústní prezentaci bude vyhrazeno 15 minut.

Ke stažení je k dispozici návod pro zjištění počtu slov abstraktu.

K nahlédnutí je rovněž sborník z předchozího ročníku mezinárodní konference.

Doporučení pro tvorbu prezentace a posteru najdete zde.

Termín pro zaslání příspěvku (upraveného podle šablony) je do 13. února 2017.

 


 

XII. Celostátní studentská vědecká konference

 

Studenti se mohou přihlásit k aktivní účasti formou ústní prezentace. Obsahem je představení výzkumu prováděného během studia.

Pro přijetí abstraktu je nezbytné, aby splňoval požadavky uvedené v šabloně. Doporučujeme psát příspěvek přímo v šabloně. 

Rozsah abstraktu je limitován délkou max. 250 slov. Ke stažení je k dispozici vzor struktury abstraktu a návod pro zjištění počtu slov. K nahlédnutí je rovněž sborník z předchozího ročníku studentské konference.

Délka prezentace by neměla přesáhnout 15 minut. Doporučení pro tvorbu prezentace najdete zde.

V případě komplikací nás včas kontaktujte.