Registrace

 

III. Mezinárodní konference KVALITA A JEJÍ PERSPEKTIVY 20. 4. 2016

Registrační poplatek je 500 Kč (včetně DPH).

Poplatek zahrnuje vydání potvrzení o účasti (certifikát), program, sborník, organizační zajištění a občerstvení v průběhu konference. Konference je ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.

Snížený registrační poplatek 200 Kč (včetně DPH) je určen pro zaměstnance Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a zaměstnance Nemocnic Pardubického kraje, a. s.

Studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se mohou přihlásit jako pasivní účastníci:

- za poplatek 500 Kč s nárokem na kredity, certifikát, sborník a občerstvení,

- zdarma bez nároku na kredity a předchozí uvedené organizační zajištění.

Zahraniční účastníci mají možnost platby na místě bez navýšení ceny.

 

Registrační poplatek poukažte na číslo účtu 37030561/0100.

Variabilní symbol: 2042016

Specifický symbol: Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR

Do textu platby uveďte své příjmení.

Poplatek uhraďte bezhotovostně v období od 1. 1. 2016 do 14. 3. 2016. 

Požadujete-li  daňový doklad o úhradě konferenčního poplatku, vyplňte společně s přihláškou fakturační údaje:

-          přesný název a adresu vysílající organizace (nemocnice, zdravotnické zařízení, …),

-          IČ a DIČ.

(Hradíte-li konferenční poplatek ze svého účtu, vyplňte, prosím, své jméno a adresu trvalého bydliště.)

Bez vyplnění fakturačních údajů Vám doklad nebude vystaven.

 

Přihláška:

pro aktivní účast do 14. 2. 2016, včetně zaslání příspěvků

pro pasivní účast do 14. 3. 2016

Přihlašovací formulář pro účastníky:


 

XI. Celostátní studentská vědecká konference 21. 4. 2016

Účast na studentské konferenci je pro všechny účastníky zdarma a není ohodnocena kredity.

 

Přihláška:

pro aktivní účast do 28. 2. 2016, včetně zaslání příspěvků

pro pasivní účast do 14. 3. 2016

Přihlašovací formulář pro účastníky: