Seznam zaměstnanců

Vedoucí katedry
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
E-mail: Marketa.Moravcova@upce.cz
tel.: 466 037 754

Sekretářka
Lenka Kuthanová
E-mail: Lenka.Kuthanova@upce.cz
tel.: 466 037 524


Oddělení porodní asistence
Vedoucí oddělení
Mgr. Helena Petržílková
E-mail: Helena.Petrzilkova@upce.cz
tel.: 466 037 729

Mgr. Ilona Bělohlávková Kašparová
E-mail: Ilona.BelohlavkovaKasparova@upce.cz
tel.: 466 037 729

Mgr. Vendula Mikšovská
E-mail: Vendula.Miksovska@upce.cz
tel.: 466 037 809

Mgr. Petra Pavlová
E-mail: Petra.Pavlova@upce.cz
tel.: 466 037 808

MUDr. Veronika Sabová
E-mail: Veronika.Sabova@upce.cz
tel.:

Mgr. Zuzana Škorničková
E-mail: Zuzana.Skornickova@upce.cz
tel.: 466 037 809

PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.
E-mail: Magda.Talianova@upce.cz
tel.: 466 037 808

Oddělení zdravotně sociální práce
Mgr. Zdeněk Čermák
E-mail: Zdenek.Cermak@upce.cz
tel.: 466 037 799

Mgr. Barbora Faltová
E-mail: Barbora.Faltova@upce.cz
tel.: 466 037 799

Mgr. Adéla Michková, Ph.D.
E-mail: Adela.Michkova@upce.cz
tel.: 466 037 734

Mgr. Kateřina Kmentová
E-mail: Katerina.Kmentova@upce.cz
tel.:
• mateřská dovolená

Porodnicko-gynekologická klinika
Přednosta
doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
E-mail:
tel.:

Zástupce přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost
MUDr. Jitka Sobotková
E-mail:
tel.:

Dr. med. Germund Hensel, Ph.D.
E-mail:
tel.:

Externisté v LS
MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.
MUDr. Jana Hatlová
MUDr. Veronika Mňuková
MUDr. Veronika Mrvová
MUDr. Michaela Zbořilová
Bc. Iveta Bulvová
Bc. Olga Zastoupilová
Daniela Ondráčková
Oldřiška Štěrbová