Seznam zaměstnanců

Vedoucí katedry
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
E-mail: Marketa.Moravcova@upce.cz
tel.: 466 037 754

Sekretářka
Lenka Kuthanová
E-mail: Lenka.Kuthanova@upce.cz
tel.: 466 037 524


Oddělení porodní asistence
Vedoucí oddělení
Mgr. Helena Petržílková
E-mail: Helena.Petrzilkova@upce.cz
tel.: 466 037 729

Mgr. Ilona Bělohlávková Kašparová
E-mail: Ilona.BelohlavkovaKasparova@upce.cz
tel.: 466 037 729

Mgr. Vendula Mikšovská
E-mail: Vendula.Miksovska@upce.cz
tel.: 466 037 809

Mgr. Petra Pavlová
E-mail: Petra.Pavlova@upce.cz
tel.: 466 037 808

MUDr. Veronika Sabová
E-mail: Veronika.Sabova@upce.cz
tel.:

Mgr. Zuzana Škorničková
E-mail: Zuzana.Skornickova@upce.cz
tel.: 466 037 809

PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.
E-mail: Magda.Talianova@upce.cz
tel.:

Oddělení zdravotně sociální práce
Mgr. Zdeněk Čermák
E-mail: Zdenek.Cermak@upce.cz
tel.: 466 037 799

Mgr. Barbora Faltová
E-mail: Barbora.Faltova@upce.cz
tel.: 466 037 799

Mgr. Kateřina Kmentová
E-mail: Katerina.Kmentova@upce.cz
tel.:
• mateřská dovolená

doc. PhDr. Marie Macková, PhD.
E-mail: Marie.Mackova2@upce.cz
tel.: 466 037 734

Mgr. Adéla Michková, Ph.D.
E-mail: Adela.Michkova@upce.cz
tel.: 466 037 734

Mgr. Jana Vítková
E-mail: Jana.Vitkova@upce.cz
tel.: 466 037 799

Porodnicko-gynekologická klinika
Přednosta
doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
E-mail:
tel.:

Zástupce přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost
MUDr. Jitka Sobotková
E-mail:
tel.:

Dr. med. Germund Hensel, Ph.D.
E-mail:
tel.:

Externisté v ZS
MUDr. Veronika Mňuková
MUDr. Petr Sůva
MUDr. Marian Šenkeřík
MUDr. Johana Valtrová
MUDr. Michaela Zbořilová
MUDr. Marie Zemanová
RSDr. Peter Pudík
Mgr. Hana Mrňáková
Mgr. Michaela Jirotková
RNDr. Renata Dvořáková
Bc. Olga Zastoupilová
Oldřiška Štěrbová
Daniela Ondráčková