Přednášková činnost

Klinika organizuje četné semináře a vzdělávací akce - semináře oddělení (3x měsíčně, čtvrtek ve 14.30), Krajské semináře (3x ročně), Večery Spolku lékařů (ČLK JEP).
 
Lékaři a sestry kliniky se pravidelně účastní mnoha odborných akcí: NeuroSki, Šerclovy dny, Neuromuskulární kongresy, Dny praktické neurologie a na dalších kongrese v ČR i zahraničí.
V posledních letech se rozvíjí i publikační činnost kliniky: