Personální obsazení

 

Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu
 
Neurologická klinika
 
Přednosta kliniky:
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Zástupce přednosty kliniky pro vědu
a výzkum:
 
MUDr. Ján Latta
Vyučující:
 
Docenti, profesoři:
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Odborní asistenti:
 
Asistenti:
MUDr. Ján Latta
MUDr. Petr Geier
Petra Mandysová, MSN.