Speciální laboratorní vybavení

 

Skiagrafický vyšetřovací stůl a vertigraf

Fakulta zdravotnických studií disponuje skiagrafickým vyšetřovacím stolem Pausch CS 3000 a vertigrafem Pausch BS 2000, které se využívají při výuce studentů oboru Radiologický asistent. Vyšetřovací komplet slouží studentům především při nácviku polohování pacientů a při práci se samotným rentgenem. V současné době není rentgen vybaven rentgenkou, která by umožňovala provádět plnohodnotné snímkování pacientů, případně radiologických fantomů.

 

Technické údaje vyšetřovacího stolu:

 • rozměr desky stolu – 220 × 81 cm
 • výška stolu – 75 cm
 • pohyb desky stolu – ruční, 4-cestný
 • posun desky vpravo – 50 cm
 • posun desky vlevo – 60 cm
 • příčný posun desky – + / - 12 cm
 • Bucky clona – super rychlá
 • mřížka (fokusovaná) – 40 L/cm, 12:1, 60 L/cm, 10:1

 

Technické údaje sloupového držáku zářiče:

 • podélný posun vpravo – 88 cm
 • podélný posun vlevo – 88 cm
 • horizontální otáčení zářiče – +  / - 90°
 • příčný pohyb zářiče – + / - 72 cm
 • náklon zářiče – +  / - 120°
 • vzdálenost ohnisko – podlaha – 32 - 199 cm

 

Technické údaje vertigrafu:

 • plně vyvážená Bucky clona s možností naklopení od -90° (horizontální poloha) do +20°
 • aretace pohybu mechanickou brzdou
 • montáž ke zdi nebo volně do prostoru
 • vzdálenost středu filmu od podlahy: minimální 38 cm, maximální 190 cm
 • mřížka: 12:1, 40 L/cm, FFD 120 – 185 cm;  10:1, 60 L/cm, FFD 120 – 180 cm

 

Antropomorfní fantom

Katedra informatiky, managementu a radiologie disponuje specializovaným celotělovým antropomorfním fantomem, který skýtá široké možnosti využití zejména při výuce studentů oboru Radiologický asistent. Nákup byl realizován z investičních prostředků fakulty v celkové hodnotě blížící se 1 mil. Kč.

Fantom je primárně určen především pro praktickou výuku a nácvik vyšetřování pacienta výpočetní tomografií. Klouby fantomu mají téměř stejný rozsah pohybů jako na lidském těle a umožňují rovněž procvičování polohování pacienta a nastavení projekcí při skiagrafických zobrazovacích postupech.

Velkou výhodou tohoto celotělového modelu je precizní zpracování morfologie a tkáňově ekvivalentní absorpce rentgenového záření. Rentgenové zobrazení fantomu je téměř k nerozeznání od klinických snímků. Díky těmto unikátním vlastnostem fantomu je studentům v rámci výuky možné prezentovat i změny v kvalitě zobrazení a dávkách záření v závislosti na nastavení expozičních parametrů. Tyto praktické ukázky a cvičení vedou k hlubšímu chápání optimalizačních procesů, které umožňují významnou redukci radiační zátěže pacienta.

Fantom je aktivně využíván nejen v praktické výuce studentů, ale je také vhodným prostředkem pro tvorbu edukačních materiálů a distančních opor studia. Vůbec prvním nasazením tohoto modelu byla realizace skiagrafických projekcí pro edukační materiál „Radiologické zobrazovací metody“ a pro sadu skiagrafických protokolů, které vznikly v rámci Projektu Inovace studijních programů a internacionalizace FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/28.0265 spolufinancovaném Evropskými sociálními fondy a státním rozpočtem ČR.