Seznam zaměstnanců

Vedoucí katedry
Mgr. Věra Záhorová, Ph.D.
E-mail: Vera.Zahorova@upce.cz
tel.: 466 037 805
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00, v jiném termínu po předchozí domluvě

Sekretářka
Denisa Sucková
E-mail: Denisa.Suckova@upce.cz
tel.: 466 037 541

Oddělení informatiky, managementu
Ing. Iva Špačková
E-mail: Iva.Spackova@upce.cz
tel.: 466 037 727
Konzultační hodiny: středa 9 - 11, po předchozí domluvě

Mgr. Ondřej Pleskot
E-mail: Ondrej.Pleskot@upce.cz
tel.: 466 037 727
Konzultační hodiny: středa 09:00 - 11:00

Oddělení radiologie
MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D. MBA
E-mail: Dusan.Spitzer@upce.cz
tel.: 466 037 525

Mgr. Jaroslav Storm
E-mail: Jaroslav.Storm@upce.cz
tel.:
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 12:00, FN HK Centrální rentgen - prosím o předchozí domluvu.

Mgr. Zdeňka Vilasová, Ph.D.
E-mail: Zdenka.Vilasova@upce.cz
tel.: 466 037 525

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
E-mail: Jiri.Dolezal@upce.cz
tel.:


Externisté
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
jiri.petera@fnhk.cz
prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.
vavrova@pmfhk.cz
doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
jaroslav.vanasek@nemocnice-pardubice.cz
MUDr. Petr Hoffmann
petr.hoffmann@fnhk.cz
MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.
leos.ungermann@nemocnice-pardubice.cz
Ing. Petr Jelínek
jelinek@stapro.cz