Seznam členů VR FZS

Předseda: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., děkan fakulty
 
Interní členové
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 
doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
 
Externí členové
Ing. Ivana Urešová, MBA (Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice)
Mgr. Lucie Mlatečková (Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice)
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph. D. (Univerzita Hradec Králové)
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
prof. PhDr. Valérie Tóthová Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. (Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)
plk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. (Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové)