Kolegium děkana

 

Děkan: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
 
Členové:
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Ing. Hana Theer Vítková
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.
Mgr. Jan Pospíchal
Mgr. Věra Záhorová, Ph.D.
Ing. Tereza Hronská Richterová
Mgr. Vít Blanař
Tereza Kaválková