Proděkani

 
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
Proděkanka pro studium a vzdělávací činnost
 
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy
 
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
Proděkanka pro vědu a výzkum