Přijaté projekty 2009

 

 

Název projektu

 

Řešitel za UPa

 

Kat.

 

Přiděleno

Pomocné vědecké síly na FF UPa v roce 2009

Kašpar Oldřich, doc. PhDr., CSc.

16900

 58 500

Faire de l´histoire du chateau/Make the history of the castle.

Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc.

10130

 91 000

Genderové stereotypy v prostředí aristokracie českých zemí v 19. - 20. století

Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc.

10130

 45 000

Medailérské dílo akademického sochaře Zdeňka Kolářského

Macková Marie, doc. PhDr., Ph.D.

10130

 35 000

Mezník soudobých dějin - listopad 1989

Petráň Tomáš, MgA., Ph.D.

10160

 63 000

Středověké česky a latinsky psané parodie jako historická reflexe sociálně-kulturního kontextu 14. a počátku 15. století

Poslední Petr, doc. PhDr., CSc.

10130

 18 000

Výzkum hospodářských a sociálních struktur se zaměřením na československé pozemkové reformy a následnou kolektivizaci

Veber Václav, doc. PhDr., CSc.

10130

 25 000

Současné technologie v kulturním dědictví - problematika vývoje a možné směry budoucího rozvoje - vise budoucnosti

Vorel Petr, prof. PhDr., CSc.

16900

 43 000