Konference

Fakulta filozofická každoročně uspořádá několik vědeckých konferencí, kolokvií, workshopů či přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. Na těchto odborných akcích jsou mimo jiné prezentovány dosažené výsledky výzkumné, vědecké a tvůrčí činnosti akademických a vědeckých pracovníků fakulty.
 
Chystané konference pro rok 2016:
 
Mezinárodní konference „Evropa a migrační krize
Datum: 7.-8.4.2016
(Katedra cizích jazyků a Sonnenbergské sdružení ČR)
 
VIII. pardubické bienále Ars Culinaria Europaea. Gastronomie v interdisciplinární perspektivě.
29.-30. 4. 2016 v Pardubicích
(Katedra literární kultury a slavistiky ve spolupráci s Ústavem historických věd)
 
15. specializovaná konference stavebně-historického průzkumu Městský dům.    7. – 10. 6. 2016 v Pardubicích
(Univerzita Pardubice a Sdružení pro stavebně-historický průzkum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Pardubicích.)
 
Mezinárodní konference Splendid Encounters V: Diplomats and Diplomacy in the Early Modern World.
29. 9. - 1. 10. 2016 v Praze (Clam-Gallas).
(ÚHV ve spolupráci s Premodern diplomats network a Archivem hlavního města Prahy.)