Organizační uspořádání

V čele fakulty stojí děkan.
  • Děkan
 
  • Proděkani:
- pro vnitřní záležitosti a rozvoj
- pro vnější vztahy
- pro pedagogickou činnost a studijní agendu
- pro vědu a výzkum
  • Tajemník
 
 
 
Děkanát fakulty tvoří tato oddělení:
 
- Oddělení pro studijní agendu
- Informační a poradenské centrum
- Oddělení pro vědu a vývoj
 
  • Katedry:
- Katedra anglistiky a amerikanistiky
- Katedra cizích jazyků
- Katedra filozofie
- Katedra literární kultury a slavistiky
- Katedra religionistiky
- Katedra sociálních věd
- Katedra věd o výchově
- Ústav historických věd